Om Seniorjollesejlere
 
Der er liv i følgende klasser på seniorjolleområdet: Wayfarer, Contender og Hobie. En enkelt 470''er kan du også møde på fjorden.
 
Der er ikke nogen formel struktur, og dermed ingen "far & mor", som kommer og byder op til dans. Du skal mao. selv skabe noget på dette område, hvis der skal ske noget. Det er dejlig enkelt!
 
Der sejles i dag både tur- og kapsejlads. Alle aktiviteter tager udgangspunkt i, at sejlerne finder sammen og vælger at sejle sammen.  Der sejles typisk tirsdag og tordag eftermiddag/aften, og det aftales fra gang til gang, om vi sejler tur eller kapsejlads.
 
Vi mangler pt. en mere fast struktur omkring kapsejladstræning. Der er behov for at finde en form, hvor vi kan få udlagt en bane til træning. En vigtig del af dette er, at kunne træne starter på en lidt mere koordineret måde end f.eks. ved en harer-start. Hvis du har forslag til, hvordan vi kan få etableret denne træning, så kom endelig "på banen". Det kunne f.eks. være, at du eller nogen du kender, har lyst til at give en hånd med i form af baneudlægning og afvikling af nogle starter en par gange om måneden.
 
Vi overvejer i skrivende stund om det er en mulighed at få indlagt jollestarter efter kølbådene er gået afsted på deres onsdagskapsejlads. Dette kunne være en mulighed, om end det måske er lidt sent på aftenen, at vi så kommer på vandet.
 
Hvis der er sejlere,som er interesseret i kapsejlads, men som ikke føler, at de har viden nok om, hvordan man griber denne udfordring an, så kontakt Bjarne eller Søren (se nedenfor). Wayfarerjollen er meget velegnet til at gå om bord i kapsejlads, og du vil hurtigt  møde kapsejlende Wayfarervenner i klubben, som gerne vil have flere legekammerater. En Contender fleet er under opbygning i klubben. På nuværende tidspunkt er vi fem joller med varierende erfaring i denne klasse, og der forventes yderligere tilgang.
 
I løbet af foråret indkaldes der til samling, hvor alle jollesejlere opfordres til at mødes for at diskutere gode ideer og tiltag på jolleområdet. Vi kunne godt have gavn af en lidt mere formel struktur på måden vi dyrker seniorjolle området, men det kræver, at lidt flere har lyst til at deltage/støtte op om de ugentlige sejldage.
 
Vær med til at skabe puls på seniorjolleområdet i RS


Nyheder

Sponsorer